Štítek: Genius loci

  • Nuselské údolí

    Nuselské údolí

    Když se mě někdo zeptá, kde bydlím, odpovídám, že na kraji Nuslí. Tak trochu se tím distancuji od příslušnosti k čtvrti, s níž nemám ještě úplně vyjasněný vztah. Zároveň je to odpověď pravdivá. Bydlíme na začátku Nuselského údolí (nazývaného také Jamrtál), v území jasně vymezeném přírodními a člověkem vytvořenými útvary z doby dávné i moderní. Je namáčknuté mezi záda ostrohu s […]