Petr Král: Kolem vejce


Petr Král (1941) je ostřílený český básník. Po celý svůj život je spojen s literárním světem. Byl členem slavné pražské surrealistické skupiny kolem Vratislava Effenbergera a v letech emigrace se účastnil aktivit pařížské surrealistické skupiny. Jako světoběžník se léta zabýval vydáváním české literatury za hranicemi. Sám vydal na dvě desítky básnických sbírek, beletristické a esejistické texty.

V předminulém roce na sebe Král upozornil poměrně výraznou sbírkou Město je náš les (Fra, 2014), v níž sumarizoval své dojmy z toulek různými metropolemi Evropy a osobitě se tak znovu vypořádal s kanonickým tématem evropského básnictví.

Králova nejnovější sbírka Kolem vejce se tohoto tématu znovu přidržuje, autor však do textu dodává poněkud temnější a zároveň také metafyzičtější roviny. Stále je patrná Králova blízkost k surrealistické imaginaci. Jeho básně vycházejí často právě z napětí mezi skutečností a obrazností. Každodenní situace a bloumání městy se mísí s vnitřním viděním a vznikají básně, které jsou mnohdy velmi subjektivní a neuchopitelné.

Král nicméně ovládá vnitřní zákonitosti fungování básně, a tak se surreálné obrazy jen bezúčelně nevrší, ale svou podivnou atmosférou se zarývají pod kůži. Na jedné straně jsme svědky nepříliš překvapivých, v podstatě každodenních výjevů, zachycených způsobem někdy podobným filmovým záběrům (Král publikoval také texty o teorii filmu), z nichž vysvítají motivy vystupující do běžných i zcela podivných vztahů. Například motiv masa, coby jakési brutálně živoucí materie, je jednou součástí pulzujícího živého těla, napříště je už jen součástí torza, u něhož není jisté, jakému živočišnému druhu patřilo, a působí spíš muzeálně. Takovým pohybem v rámci motivů zachycuje Král proces, v němž se věci dostávají z dosahu člověka a stávají se pouhými objekty. Stejně tak jako se slova oddalují od subjektivního vnímání a mohou se proměnit v něco tak vnějškového, jako je třeba slogan na prací prášek. Básník prochází světem, ve kterém tyto odtržené věci nabírají až obscénní podoby. Ve spodním plánu sbírky se tak objevuje další stěžejní téma: zkušenost totální osamělosti.

Petr Král, Kolem vejce, Pulchra, 2016, 120 stran.

, ,