Úvodník


Vážení milovníci kaváren a kávy,

Kavárenské noviny jsou projekt, který vznikl spoluprací Českého rozhlasu Radiožurnál a mamacoffee. Nápad na jejich vydávání přišel během organizace Prague Coffee Festivalu, který je každoroční přehlídkou zajímavých kaváren, pražíren kávy a kávové kultury.Smyslem je vytvářet noviny, na něž se člověk těší a které přináší vhled do zákulisí vysílání Radiožurnálu a života kaváren.

Poslech rozhlasu je forma setkávání. Člověk poslouchá, jak k němu moderátoři promlouvají a zapojuje svou imaginaci. I v kavárnách dochází ke každodenním setkáním. Některá jsou náhodná, šťastná, jiná smutná či dojemná. Stejně jako zprávy, které Radiožurnál přináší. Cílem novin je oba světy propojit a tato setkání co nejvíce podpořit.

Přeji vám dobré čtení,

Daniel Kolský

,